Tea & Coffee

กาน้ำชาเซรามิค  หรือชุดกาน้ำชาพร้อมแก้วเซรามิค  เราเป็นโรงงานเซรามิคที่ผลิตงานซรามิคที่มีความหรูหราสวยงามเหมาะสำหรับร้านอาหาร  โรงแรม หรือจะเอาไว้รับรองแขกคนพิเศษของคุณ  ชุดการน้ำชาเซรามิคของเราเป็นงานคุณภาพ  ด้วยประสบการณ์ที่มีอย่างยาวนานและเป็นมาตรฐานการส่งออกยุโรป  เราใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตทำให้งานเซรามิคของเราสวยงามตามความต้องการของลูกค้า  และลูกค้าพึงพอใจ  

 
Cream glazed set - ceramic C7188

Cream glazed set

Rocking horse - ceramic TH7155

Rocking horse

Scalloped 3 pc tea set - ceramic C7038

Scalloped 3 pc tea set

Teapot w/2 tea bag pockets - ceramic TH7103

Teapot w/2 tea bag pockets

Watering can teapot - ceramic TH6967

Watering can teapot

Limoges shape 3 pc tea set - ceramic C6830-1

Limoges shape 3 pc tea set

Elephant teapot - ceramic C6696-1

Elephant teapot

Breakfast set - ceramic C6637-1

Breakfast set

Blue and gold tea set - ceramic C6426

Blue and gold tea set

Green and gold tea set - ceramic C6427

Green and gold tea set

Pink and gold tea set - ceramic C6424

Pink and gold tea set

Tea for one - ceramic C5451-2

Tea for one

“ความพอใจของคุณ  คืองานของเรา”  Ceramic by Jemceramic

 

โรงงานเซรามิค โรงงานผลิตแก้วเซรามิค  แก้วกาแฟเซรามิค แก้วมัค ถ้วยเซรามิค

make ceramics to order from Ceramic Factory