Serving Accessories

อุปกรณ์เสริมบนโต๊ะอาหาร  ช่วยเพิ่มความหรูหราสวยงามมากขึ้นเหมาะสำหรับงานโรงแรม  จัดเลี้ยงสังสรรค์ บนโต๊ะอาหารในครัวเรือน โอกาสพิเศษ หรือสำหรับทุกๆโอกาสที่คุณต้องการ  งานเซรามิคอย่างดีจากโรงงานเซรามิคคุณภาพมาตรฐานการส่งออก 

Horse salt & pepper shakers - ceramic C7296_1

Horse salt & pepper shakers

Butterfly place card marker - ceramic TH7060

Butterfly place card marker

Beaded edge place marker - ceramic TH7179

Beaded edge place marker

Butterfly shape napkin holder - ceramic C7045

Butterfly shape napkin holder

 Serving Accessories Ceramic 5591_1

Coffee pot salt & pepper shakers

Teapot shape napkin holder - ceramic C6351

Teapot shape napkin holder

Teapot salt & pepper shakers - ceramic TH5556_1

Teapot salt & pepper shakers

Teapot napkin ring - ceramic C5026_1

Teapot napkin ring

Bow napkin ring - ceramic TH5027_1

Bow napkin ring

Bird salt & pepper shakers - ceramic C7169

Bird salt & pepper shakers

 

 

“ความพอใจของคุณ  คืองานของเรา”  Ceramic by Jemceramic

 

โรงงานเซรามิค โรงงานผลิตแก้วเซรามิค  แก้วกาแฟเซรามิค แก้วมัค ถ้วยเซรามิค

make ceramics to order from Ceramic Factory