Plates & Bowl Ware

จานเซรามิค  ชามเซรามิค  เนื้อดีที่มีความหลากหลายสวยงามทำให้อาหารดูน่ารับประทาน  สวยงาม และหรูหรามากขึ้น  สามารถใช้ได้ทั้ง ร้านอาหาร  งานโรงแรม  งานเลี้ยง  และภายในครอบครัว ด้วยงานคุณภาพมาตรฐานการส่งออกจากโรงงานเซรามิคที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน  

Serving bowl - ceramic C7208

Serving bowl

Cream peacock plate - ceramic C7173_1

Cream peacock plate

Set of three bowls - ceramic C7170_1

Set of three bowls

Plates - ceramic C7154-1

Plate

Pumpkin motif plate - ceramic C7041

Pumpkin motif plate

Butterfly plate - ceramic TH6958

Butterfly plate

Wave shape plate - ceramic C6918-1

Wave shape plate

Square plate - ceramic C6902-5

Square plate

Pastel & gold scrolled - ceramic C6863-2-1

Pastel & gold scrolled Green

Pastel & gold scrolled blue - ceramic C6862-1

Pastel & gold scrolled Blue

Pastel & gold scrolled pink - ceramic C6861-2-1

Pastel & gold scrolled Pink

Gold banded rim soup bowl - ceramic C6717_1

Gold banded rim soup bowl

Blue and gold scalloped bowl - ceramic C6528-1

Blue and gold scalloped bowl

Blue and gold scalloped bowl - ceramic C6527-1

Pink and gold scalloped bowl

  
Gold band plate - ceramic C6473

Gold band plate

Openwork round plate - ceramic C6118-2

Openwork round plate

  

 

“ความพอใจของคุณ  คืองานของเรา”  Ceramic by Jemceramic

 

โรงงานเซรามิค โรงงานผลิตแก้วเซรามิค  แก้วกาแฟเซรามิค แก้วมัค ถ้วยเซรามิค

make ceramics to order from Ceramic Factory